Välkommen att bli medlem!


Som medlem i NPH-föreningen får du ett livslångt medlemskap och stöder arbetet med att öka kunskap och kännedom om sjukdomen NPH och om dess goda behandlingsresultat. Genom detta arbete kan fler patienter komma till behandling och få möjlighet till ett bättre liv. 

Medlemsavgift:  Medlem 150:-. Verksamhet eller juridisk person 5000:-. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 246-6852. Glöm inte att ange namn! Därefter fyller du i formuläret nedan och skickar in till föreningen. Tack för ditt stöd och medlemskap! Välkommen!

Vi välkomnar självfallet även anhöriga och andra intresserade som medlemmar. Styrelsen har rätt att föreslå medlemmarna årsavgift vid behov.​

Fyll i de obligatoriska uppgifterna och bli medlem redan idag!

Födelsedatum*:
Förnamn*:
Efternamn*:
E-post*:
Telefon*:
Telefon annan:
Postadress*:
Postnr*:
Ort*:
Jag har läst stadgarna för medlemskap och har betalt medlemsavgiften*