Vad är iNPH?

iNPH eller idiopatisk normal-trycks-hydrocefalus är en behandlingsbar neurologisk sjukdom med gångsvårigheter, kognitiv svikt och kontinensproblem. Symtomen alstras i hjärnans centrala delar belägen runt hjärnans hålrum (de så kallade ventriklarna) och orsakas av en störning av ryggmärgsvätskans flöde.

Sjukdomen beskrevs första gången på 1960-talet av den colombianske neurokirurgen Salomon Hakim. Han upptäckte att patienter med iNPH fick symtomlindring när de tappades på ryggmärgsvätska, vilket ledda till upptäckten att tillståndet kunde behandlas med en så kallad shuntoperation.

Läs mer här >

Självtest NPH

Det finns ett enkelt självtest du kan göra. Frågorna är utformade för att bedöma om du kan lida av NPH. Det är inget diagnostiskt test, diagnosen måste ställas av en läkare, men om testet antyder att du kan ha NPH kan det vara ett skäl att kontakta sjukvården.

Ladda ner tester här >

Filmen ifrån fråga doktorn ifrån SVT

Frågor och svar om NPH

Är symtomen vid NPH alltid väldigt typiska?

Symtomen vid NPH kan variera mycket i form och intensitet, men oftast finns det inslag av gång- och balansstörning samt psykiska problem.

Läs mer här >>

“Jag har fått livet tillbaka.”

Birgitta Samuelsson