top of page
DSC_0304.JPG
Vi anser:

Covid-19 pandemin har påverkat tillgängligheten till shuntoperationer för NPH liksom till andra operationer. Att undvika en fördröjning  av operationen har betydelse för prognosen vid NPH. Det är därför viktigt att man i varje region ger patienter med NPH prioritet vid planering av operationsverksamheten.

Nyheter

Ventriklar.jpg

Vad är iNPH?

iNPH eller idiopatisk normal-trycks-hydrocefalus är en behandlingsbar neurologisk sjukdom med gångsvårigheter, kognitiv svikt och kontinensproblem. Symtomen alstras i hjärnans centrala delar belägen runt hjärnans hålrum (de så kallade ventriklarna) och orsakas av en störning av ryggmärgsvätskans flöde.

Sjukdomen beskrevs första gången på 1960-talet av den colombianske neurokirurgen Salomon Hakim. Han upptäckte att patienter med iNPH fick symtomlindring när de tappades på ryggmärgsvätska, vilket ledda till upptäckten att tillståndet kunde behandlas med en så kallad shuntoperation.

IMG_3388.JPG

Självtest NPH

Det finns ett enkelt självtest du kan göra. Frågorna är utformade för att bedöma om du kan lida av NPH. Det är inget diagnostiskt test, diagnosen måste ställas av en läkare, men om testet antyder att du kan ha NPH kan det vara ett skäl att kontakta sjukvården.

?

Frågor och svar om NPH

Är symtomen vid NPH alltid väldigt typiska?

Symtomen vid NPH kan variera mycket i form och intensitet, men oftast finns det inslag av gång- och balansstörning samt psykiska problem.

“Jag har fått livet tillbaka.”

Birgitta Samuelsson

bottom of page