Vi anser:

Sedan pandemin med Covid-19 startade har alla shuntoperationer för NPH-patienter ställts in. Vi vill därför som NPH-förening framföra vår oro då läget för dessa patienter i vänteläge allmänt är bekymmersamt. Kunskapsläget är nämligen tydligt att man inte får fördröja operationer, vilket bland annat Kerstin Andréns disputation den 29 maj 2020 visade. Bland annat diskuterade hon den mer än fördubblade dödsrisken på 5 års sikt vid fördröjd operation med 13 månader. Det är således avgörande att dessa patienter prioriteras med shuntoperationer när man nu kommer igång med sjukvården i Sverige. Så behandlas patienter i många länder, till exempel i Italien, och vi vet att uppstart nu planeras på 2 av Sveriges 7 NPH-opererande enheter. 

Nyheter

Vad är iNPH?

iNPH eller idiopatisk normal-trycks-hydrocefalus är en behandlingsbar neurologisk sjukdom med gångsvårigheter, kognitiv svikt och kontinensproblem. Symtomen alstras i hjärnans centrala delar belägen runt hjärnans hålrum (de så kallade ventriklarna) och orsakas av en störning av ryggmärgsvätskans flöde.

Sjukdomen beskrevs första gången på 1960-talet av den colombianske neurokirurgen Salomon Hakim. Han upptäckte att patienter med iNPH fick symtomlindring när de tappades på ryggmärgsvätska, vilket ledda till upptäckten att tillståndet kunde behandlas med en så kallad shuntoperation.

?

Självtest NPH

Det finns ett enkelt självtest du kan göra. Frågorna är utformade för att bedöma om du kan lida av NPH. Det är inget diagnostiskt test, diagnosen måste ställas av en läkare, men om testet antyder att du kan ha NPH kan det vara ett skäl att kontakta sjukvården.

Frågor och svar om NPH

Är symtomen vid NPH alltid väldigt typiska?

Symtomen vid NPH kan variera mycket i form och intensitet, men oftast finns det inslag av gång- och balansstörning samt psykiska problem.

“Jag har fått livet tillbaka.”

Birgitta Samuelsson

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now