top of page

Om oss

Om oss

NPH-Föreningen registrerades i december 2018 under namnet Föreningen Normaltryckshydrocephalus för Patienter och Anhöriga. Vår förening bildades för att det saknades en livaktig NPH-förening i Sverige och sjukvården vi som bildade mötte uttryckte behov av en sådan som stötta både för patienter och anhöriga och för att upplysa allmänheten om sjukdomen och om möjligheterna att bli frisk. 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Föreningens ändamål är att:

 • hjälpa patienter, som lider av sjukdomen normaltryckshydrocephalus, att få rätt diagnos och bästa behandlingen för sin sjukdom. Vi äger inte rätt att kommentera enskilda patientfall. Det är av säkerhetsskäl viktigt att man vid oklarheter vänder sig till sin ordinarie läkare för att få rätt hjälp och stöd. 
   

 • uppmärksamma och informera vårdpersonal (speciellt allmänläkare, geriatriker, neurologer och neurokirurger) om sjukdomens problematik och goda behandlingsresultat
   

 • stödja patienter och anhöriga med information om diagnosen, behandlingen och rehabilitering efter operationen för normaltryckshydrocephalus
   

 • informera allmänheten, politiker och andra beslutsfattare samt delta i samhällsdebatten om behandlingens framstående effekter samt dess kostnadseffektivitet
   

 • utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion rörande behandling och vård av patienter med normaltryckshydrocephalus.

Organisation

Organisation

Vi bildades som en ideell förening med organisationsnumret 802521-0553. Vår styrelse består av ledamöterna Ingrid Thulin ordförande & sekreterare, överläkare Mats Tullberg kassör, doktor Kerstin Andrén ledamot, Mette Ramel ledamot, Donika Hasani ledamot samt Fredrik Palmqvist webbansvarig.

Stadgar

Stadgar

Föreningens stadgar styr arbetet i föreningen och i styrelsen. Styrelsen ser årligen över stadgarna för att säkerställa att vi lever efter dem. Klicka på länken här bredvid för att läsa Föreningen NPHs stadgar. 

Integritetspolicy GDPR

GDPR

Här kan du läsa NPH-föreningens integritetspolicy, som bland annat beskriver hur vi samlar in och använder personlig information. Klicka bara på länken här bredvid för att läsa Föreningen NPHs integritetspolicy. 

bottom of page