top of page
  • NPH-föreningen

Ny svensk forskning om NPH - två disputationer om NPH fredagen den 29 maj

Uppdaterat: 21 maj 2020

Fredagen den 29 maj är en stor dag för svensk NPH-forskning. Då försvarar två forskare sina avhandlingar med viktiga resultat som kan förbättra vården för patienter med NPH. Disputationerna går bra att följa hemifrån på videolänk.

Kerstin Andrén är neurolog och forskare från Göteborg och har studerat hur NPH utvecklar sig över tid och hur långtidsresultat och överlevnad ser ut efter behandling. Kerstin visar i sin avhandling att det är avgörande att operera patienter som får diagnos utan onödigt dröjsmål och att resultaten av operation är goda även på lång sikt.


Avhandlingens titel är Natural course and long-term prognosis in idiopathic normal pressure hydrocephalus - The effect of delayed surgery and clinical factors on outcome and survival. Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Kerstin Andrén Sammanfattning på svenska
.pdf
Download PDF • 82KB

Länk till disputationen som hålls på engelska

https://neurophys.gu.se/aktuellt/disputationer/Examinationer_detalj/?eventId=70137112727

Karin Kockum är röntgenläkare och forskare från Östersund och har utvecklat en ny metod, INPH Radscale, som sammanfattar sju tecken som går att bedöma på en röntgenbild av hjärnan. Metoden kan hjälpa läkaren att ställa diagnosen NPH. Avhandlingens titel är Bilddiagnostik vid idiopatisk Normaltryckshydrocephalus, Värdet av strukturerad radiologisk utvärdering. Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Populärvetenskaplig sammanfattning Karin Kockums avhandling
.pdf
Download PDF • 71KB

Länk till disputationen

https://www.umu.se/kalender/karin-kockum--bild--och-funktionsmedicin_9007860/

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Rafael T Holmgren, överläkare, håller fem föreläsningar om hydrocefalus. Hydrocefalus är en sjukdom som orsakas av ett stopp i hjärnans ventriklar, vilket förhindrar det normala flödet av hjärnvätska

Fredagen den 10 december 2021 försvarade Legitimerad läkare Johanna Andersson i Östersund sin avhandling Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus – epidemiology and diagnostics vid Umeå universitet. F

bottom of page